Informácie

Články

Na deň 29.6. (pondelok) je možné žiaka odhlásiť z obeda najneskôr do štvrtka (do 14,00 hod.). Posledný deň 30.6.2020 (utorok) […]
Rozlúčková slávnosť deviatakov 26.6. 2020 o 9:30 hod v areáli školy. Pri vstupe do areálu školy prosíme dodržiavať hygienicko- epidemiologické […]
Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre […]
V decembri 2019 sa 32 žiakov našej školy zúčastnilo  celoslovenskej súťaže Expert, v ktorej si žiaci piateho a šiesteho ročníka zmerali sily v kategóriách […]
 • Uskutočnil sa prvý ročník turnaja v počítačových hrách
  Uskutočnil sa prvý ročník turnaja v počítačových hrách Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizoval žiacky parlament prvý ročník turnaja v počítačových hrách. Hlavnou ideou bolo spríjemniť voľný čas žiakov počas tohto mimoriadneho obdobia […]
 • Výzva na predkladanie ponúk – učebnice a PZ
  Výzva na predkladanie ponúk – učebnice a PZ postupom podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Dokument […]
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk – Elektrina
  Výzva na predkladanie cenových ponúk – Elektrina postupom podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: […]
 • Výborné výsledky našej školy v celoslovenskom finále Jazykového kvetu
  Výborné výsledky našej školy v celoslovenskom finále Jazykového kvetu Po víťazstvách v krajskom finále čakala na Olivera Farkaša (4.a) a Henrietu Ficzovú (9.a) nová výzva – pripraviť sa čo najlepšie na celoslovenské finále, kde postupovali iba […]
 • Pomôcky do 1. ročníka
  Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky pre 1. ročník,Pomôcky […]
 • Úspechy našich žiakov v súťaži Expert
  V decembri 2019 sa 32 žiakov našej školy zúčastnilo  celoslovenskej súťaže Expert, v ktorej si žiaci piateho a šiesteho ročníka zmerali sily v kategóriách  – Päť jazykov kultúry a Ako funguje svet. Žiaci 7.-9. ročníka si mali možnosť vybrať […]
 • Oceňovanie najúspešnejších reprezentantov mesta Nové Zámky za rok 2019
  Pravidelne mesto Nové Zámky oceňuje  najúspešnejších reprezentantov mesta. Táto akcia sa koná pod záštitou primátora mesta Nové Zámky PhDr. Mgr. art. Otokara Kleina v spolupráci s Mestským úradom Nové Zámky. Aj napriek pandémii sa udalosť […]

Podporili nás